Vi gjør verden nærmere
ForHonest.Net er et ENKELT og BEKVEMT system for samkvem mellom folk som snakker forskjellige språk.

ForHonest.Net er GOD KVALITET. Ingen maskinoversettelse. All korrespondanse oversettes av høyt kvalifiserte oversettere.

ForHonest.Net er HØY HASTIGHET. Oversetterne arbeider døgnet rundt i løpet av hele uka. Meldingene dine oversettes i løpet av flere timer.

ForHonest.Net er ANONYM. Oversetterne arbeider bare med tekster og de vet ikke hvem som sender og mottar brev. All informasjon som våre brukere oppgir, er strengt konfidensiell, og andre personer eller organisasjoner kan ikke få adgang til den, utveksle den eller selge den.

ForHonest.Net er SIKKERHET. Sikkerhet på at et menneske som du omgås med er i virkelighet den som han/hun gir seg ut for å være.

ForHonest.Net er INGEN SØPPELPOST. Systemet er prosjektert slik at søppelpostsendere ikke har noe å gjøre her. Intet bryter våre brukeres ro.

ForHonest.Net er FRIHET:

frihet ved å omgås med hele verden trass i grenser og språkbarrierer;

frihet med din business. Hvis du er businessmann og vil gjøre din business internasjonal, vil du utvilsomt sette stor pris på muligheter som ForHonest.Net gir deg for kontakter med dine brukere uavhengig av hvor de er og hvilket språk de snakker.

ForHonest.Net er ganske bekvemt.