Algemene voorwaarden

Deze overeenkomst weerspiegelt de voorwaarden voor de dienstverlening en het dienstgebruik van ForHonest.Net.

Diensten van de site ForHonest.Net zijn alleen beschikbaar voor personen die ten minste 18 jaar oud zijn. Bij gebruik van de diensten ForHonest.Net accepteert u voorwaarden van deze overeenkomst.

Account, wachtwoord, beveiliging
Om uw account aan te maken en van de diensten van ForHonest.Net gebruik te kunnen maken, moet u het registratieformulier met actuele, volledige en nauwkeurige informatie invullen. Om in te loggen kunt u het wachtwoord zelf kiezen. Als geregistreerde gebruiker gaat u ermee akkoord dat u volledig verantwoordelijk bent voor de inhoud en de informatie die u op de site plaatst, evenals voor de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw inloggegevens en uw account. U gaat er ook mee akkoord om personeel van ForHonest.Net te informeren over enig ongeoorloofd gebruik van uw account of elke andere schending van de beveiliging van het systeem.

Vertrouwelijkheid en veiligheid
Het servicebeheer garandeert dat alle informatie aangeleverd door onze gebruikers strikt vertrouwelijk is en niet kan worden verstrekt aan derden personen of organisaties en evenmin als een object van ruil of verkoop gebruikt kan worden. Het servicebeheer behoudt echter zich het recht voor om een gescande kopie van het identiteitsbewijs te eisen.

Bewaring van informatie
U stemt ermee in dat ForHonest.Net is niet verantwoordelijk is voor de opslag of verwijdering van uw correspondentie of andere informatie.

Gedragscode leden
Als voorwaarde voor gebruik van de service, garandeer je de ForHonest.Net dat je de service niet zult gebruiken voor een doel welke in strijd is met de wet en deze voorwaarden en vermeldingen.

Diensten zijn beschikbaar alleen naar individuen voor persoonlijk gebruik. Enig ongeoorloofd commerciële gebruik van ForHonest.Net is strikt verboden.

Als waarschuwing (maar niet beperkt tot), gaat u ermee akkoord dat u zich niet schulig zal maken aan:
plaatsen/verzenden van beledigingen, obscene uitspraken, pornografisch materiaal; materialen die de menselijke waardigheid aantasten, een beroep doen op nationale haat, beledigende, bedreigende, lasterlijke, smadelijke, pornografische, of andere berichten die mogelijk strijdig zijn met de toepasselijke wetgeving; anderszins illegaal verzamelen van informatie, waaronder e-mailadressen, over andere gebruikers zonder hun toestemming; verzenden of uploaden van materiaal dat virussen, tijdbommen of andere gevaarlijke programma's die schade aan apparatuur toebrengen kunnen bevatten;proberen om onbevoegde toegang tot de dienst, andere accounts, computersystemen of netwerken verbonden met de dienst ForHonest.Net te krijgen ,via de password reminder service en andere middelen; publiceren in open toegang tot e-mailadressen, postadressen, telefoonnummers, koppelingen en andere contacten, evenals plaats adverteren van gegevens; andere gebruikers te misleiden, of hen te achtervolgen.

Beperking van verplichtingen
De informatie en diensten die beschikbaar via de ForHonest.Net zijn, kunnen fouten of omissies bevatten. ForHonest.Net behoudt zich het recht voor om de nodige wijzigingen zonder nadere aankondiging voor gebruikers te maken. De dienst administratie behoudt zich het recht voor om elke profiel zonder waarschuwing/uitleg te verwijderen. De dienst administratie kan niet garanderen dat de dienst ononderbroken en foutloos zal zijn, maar ons team zal er alles aan doen om de nodige correcties zo snel mogelijk te maken.

Verandering van Overeenkomst
ForHonest.Net behoudt zich het recht voor deze Overeenkomst Levering Diensten naar eigen goeddunken te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.U moet op uw eigen van tijd tot tijd deze overeenkomst inkijken. Als u nadat dergelijke wijzigingen doorgaat met de diensten van ForHonest.Net te gebruiken, stemt u in met dergelijke wijzigingen.

Deze overeenkomst wordt in alle versies van de site in de juiste taal gepubliceerd.