Användaravtalet

Det avtal visar villkoren för tillhandahållande och användning av tjänster ForHonest.Net.

Tjänsten för ForHonest.Net ges till personer som har uppnått myndig ålder. När du använder tjänsterna av ForHonest.Net, accepterar du villkoren i detta avtal..

Konto, lösenord, säkerhet
För att skapa ditt konto och kunna använda tjänster av ForHonest.Net, måste du fylla i registreringsform med aktuell, fullständig och korrekt information som efterfrågas i registrering. Du väljer själv lösenord för att logga in. Som en registrerad användare av ForHonest.Net accepterar du fullständigt personligt ansvar för innehållet av informationen som du lägger upp på webbplats, och för sekretess och säkerhet av ditt lösenord och ditt konto. Du accepterar också att meddela administrationen av ForHonest.Net om obehörig användning av ditt konto eller något annat brott mot säkerheten i systemet.

Sekretess och säkerhet
Tjänstadministration garanterar att all information från våra användare är konfidentiell och kan inte lämnas ut till tredje personer eller organisationer och vara ett objekt för utbyte eller försäljning. Samtidigt förbehåller administrationen sig rätten att begära bevis på identitet.

Lagring av information
Du accepterar att ForHonest.Net ansvarar inte för förvaring eller bortskaffande av din korrespondens eller annan information.

Användarmemo
En grundförutsättning för användning av ForHonest.Net är din garanti för att du inte kommer att använda våra tjänster för olagliga ändamål eller i motsats till detta avtal.

Tjänsterna tillhandahålls till privatpersoner för personligt bruk. Otillåten kommersiell användning av tjänster {sitename} är förbjuden.

Som förvarning (och inte begränsning) accepterar du att inte:
publicera / skicka förolämpningar, obscena uttalanden, pornografiska material; material som kränker den mänskliga värdigheten, uppmaningar till nationella fejden, obscena, hotfulla, kränkande, pornografiska eller andra meddelanden som kan bryta tillämpliga lagar; samla in information på några illegalla sätt, i synerhet kontaktinformation om andra användare utan ert samtycke; överföra eller ladda upp material som innehåller virus, tidsbomber eller andra program som kan skada dator utrustningen; försöka få obehörig tillgång till tjänsten, andra konton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till ForHonest.Net, med hjälp av lösenordspåminnelsetjänst och andra medel; publicera i öppen tillgång e-postadresser, postadresser, telefonnummer, länkar och annan kontaktinformation, avsätta reklam information; vilseleda andra användare, samt att förfölja dem.

Ansvarsbegränsningar
Den information och de tjänster som finns på systemet ForHonest.Net kan innehålla fel eller errata. ForHonest.Net förbehåller sig rätten att göra lämpliga ändringar utan att vidare informera användarna. Tjänstadministration förbehåller sig rätten att ta bort kontot utan förvarning / förklaring. Tjänstadministration av ForHonest.Net kan inte garantera att tjänsten kommer att fungera oavbrutet och felfrit, men vårt team kommer att göra allt för att göra nödvändiga korrigeringar så snart som möjligt.

Ändringar i avtalet
ForHonest.Net förbehåller sig rätten att ändra detta avtal om säkerhet av tjänster utan att skicka en ytterligare avisering. Emellanåt uppmuntrar vi dig att kolla genom detta avtal. Om du fortsätter att använda sig av ForHonest.Net, godkänner du dessa förändringar.

Avtalet publiceras i alla versioner av webbplatsen på lämpligt språk.